Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z zarówno historycznymi egzemplarzami sabotażówek, jak i z moimi replikami zapraszam do kontaktu via e-mail

erha_minus@o2.pl